Spletni seminar

Kako poiskati koristi UI v svojem podjetju
8.7.2020, od 14.00 do 15.00
Zakaj so nekatera podjetja uspešna pri uvajanja UI, druga pa ne?

 

Ni skrivnost, da se podjetja, organizacije vedno bolj obračajo na napredno analitiko in umetno inteligenco (UI), da bi izboljšale svoje delovanje in odločanje v poslovnih procesih - od raziskav, načrtovanja in proizvodnje, do dobavne verige in upravljanja tveganj. Le malo pa je znanega, zakaj so uspešna podjetja uspešna pri uvajanju UI.

Obseg razpoložljivih podatkov se je v zadnjih letih eksponencialno povečal, raziskovalci so razvili bolj izpopolnjene algoritme strojnega in globokega učenja, računska moč in kapaciteta shranjevanja podatkov pa sta se nenehno povečevala. Konvergenca teh trendov spodbuja hiter tehnološki napredek in skokovite spremembe v ekonomiji in družbi. Vse te tehnologije in algoritmi so dostopne vsem organizacijam. Tehnologije UI danes ne zahtevajo visokih investicij, dostopne so celo kot storitev za najem. Toda zakaj so nekatera podjetja uspešna pri uvajanja UI, druga pa ne?

Vabimo vas na spletni seminar s področja uporabe UI, na katerem boste spoznali:

  • Kako se orientirati pri poslovanju strategije uvajanja UI v posameznih podjetjih
  • Od česa je odvisno, da podjetje rešitev UI sprejme in jo vključi v svoje vsakodnevno poslovanje
  • Kako uspešne organizacije gradijo močne prakse UI
  • V praksi preverjen način uvajanja UI v podjetje – kako je to mogoče doseči ne samo v velikih podjetjih, ampak tudi v majhnih

AGENDA

Uvodni nagovor
Mitja Trampuž, predsednik AI4SI, direktor Creapro

Kako poiskati koristi UI v svojem podjetju
Borut Potočnik, direktor BPMC

Konkreten primer poslovnega procesa podprtega z UI
Matjaž Pušnik, direktor KPMG

Premik od enkratnih poskusov k trajnostnemu ustvarjanju vrednosti z umetno inteligenco
Dr. Franc Bračun, pomočnik uprave, »Chief Data Officer« pri NLB

Vroči stol: Mitja Trampuž in Borut Potočnik c/a Matjaž Pušnik in dr. Franc Bračun

Zaključek in vprašanja udeležencev

O predavateljih:

Dr. Franc Bračun je diplomiral leta 1993 in magistriral leta 1996 iz področja elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani, leta 2004 pa doktoriral na področju managementa informacijskih sistemov na Univerzi v Mariboru. V bančništvu dela več kot 20 let na različnih področjih. V letih od 1996 do 2001 je bil direktor elektronskega bančništva v SKB banki, od 2001 do 2016 je bil zaposlen v Abanki, kjer je opravljal različne vodstvene funkcije med drugimi izvršni direktor poslovne mreže in izvršni direktor razvoja. Od leta 2016 je zaposlen v NLB, kjer se ukvarja z upravljanjem s podatki in umetno inteligenco v vlogi glavne odgovorne osebe za podatke (ang. “Chief Data Officer”). Zadnjih pet let se v funkciji “Chief Data Officer” intenzivno ukvarja z obdelavo analitičnih podatkov, umetno inteligenco ter strojnim in globokim učenjem, s poudarkom na razvoju internih zmogljivosti banke za ta področja.

Borut Potočnik se ukvarja z razvojem sistema poslovanja podjetij v različnih sektorjih. Skupni imenovalec je povečanje učinkovitosti delovanja in prestop v nove razvojne faze. Najpogostejši primeri so podjetja v rasti in podjetja, ki obvladujejo posamezne niše.
Za njim je več kot 200 primerov iz različnih gospodarskih sektorjev ter drugih organizacij. Začel je s fleksibilizacijo proizvodnje, kjer je na svetovni ravni predstavil tudi novo metodo. Kasneje se je ukvarjal s fleksibilizacijo in učinkovitostjo različnih procesov ter končno s strateško ravnijo, predvsem z naslavljanjem prihodkovne strani. V rastoči organizaciji poudarja pravilno koncipiranje in uvajanje taktične ravni, ki tvorno podpira razvoj organizacije. V razvoju podjetja sodeluje pri prepoznavanju novih dimenzij in prehodih v bolj konkurenčne modele

Matjaž Pušnik vodi IT svetovanje in IT revizijo v KPMG v Sloveniji. Matjaž vodi in izvaja IT svetovanja in IT revizije, projekte IT pregledov, dajanja zagotovil za finančne in nefinančne družbe. Ima bogate izkušnje v različnih industrijskih panogah, med drugim je vodja strokovne ekipe Tovarne leta, kjer med drugim presoja kakšno zrelost na . Njegovo delo je osredotočeno predvsem na uvajanje novih pristopov in tehnologij v podjetja za podporo spremembam poslovnih modelov in poslovnih procesov ter izboljšanje učinkovitosti poslovanja podjetij. Je preizkušen revizor informacijskih sistemov in ima mednarodno licenco revizorja informacijskih sistemov (CISA) ter mednarodno licenco strokovnjaka preizkušenega v upravljanju tveganj in nadzoru informacijskih sistemov (CRISC).

Spletni seminar je namenjen direktorjem, poslovnežem, odgovornim za digitalno in poslovno preobrazbo.

Vabljeni, da se nam pridružite 8.7.2020!
Kotizacije ni, za udeležbo na e-seminarju se je potrebno prijaviti!

Organizator spletnega seminarja je Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenija v sodelovanju z IKT-horizontalno mrežo in Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije.

Spletni obrazec za prijavo na seminar